Czy radosny dom seniora w Polsce jest możliwy?

Czy radosny dom seniora w Polsce jest możliwy?

Nad polskimi domami opieki dla seniorów ciąży swoistego rodzaju fatum. Media pokazują obrazki zaniedbanych staruszków przywiązanych do kaloryfera, zniewolonych środkami farmaceutycznymi. Starsi rodzice straszeni są przez dorosłe dzieci „umieszczeniem w domu starców”. - Czy polski dom seniora może być inny, radosny?  - Zapytaliśmy ekspertów opieki nad osobami starszymi Roberta i Monikę, którzy na przekór opiniom postanowili stworzyć Radosny Dom Seniora w Łodzi – „najstarszym” mieście w Polsce.

  • Dlaczego w Polsce wizerunek domu seniora postrzegany jest w czarnych barwach?


Postrzeganie placówek długoterminowej opieki w Polsce w sposób pejoratywny, wynika między innymi z uwarunkowań kulturowych polskiego społeczeństwa. Wyrastamy w wierze chrześcijańskiej, gdzie fundamentem jest rodzina. Dla wielu niewyobrażalnym jest, aby oddać jednego z jej członków, gdzieś w obce miejsce. Stąd rozdźwięk i podjęcie trudnej decyzji o umieszczeniu seniora w ośrodku opieki długoterminowej. Tymczasem świat wokół nas nieustannie się zmienia i na domiar złego przyspiesza. Samonapędzający się konsumpcjonizm i twarde warunki życia ekonomicznego, nie pozwalają rodzinom poświęcić swojego czasu i podjąć się profesjonalnej opieki nad swoimi rodzicami lub dziadkami. W takich momentach z pomocą przychodzą domy seniora, które w znaczącej większości, zapewniają profesjonalną i fachową opiekę nad osobami w podeszłym  wieku oraz, co najważniejsze, poświęcają  seniorom coś bezcennego w dzisiejszej rzeczywistości – swój czas i uwagę.  
 
Drugim niezwykle istotnym elementem, który wpływa negatywnie na wizerunek domów seniora jest stereotyp panujący w świadomości Polaków, na temat tego typu placówek. Mam na myśli sytuacje, gdzie w medialnych doniesieniach słyszy się o niehumanitarnym traktowaniu ludzi  pozostawionych pod  opieką innych. Niestety bywa to faktem, który negatywnie rzutuje na postrzeganie ośrodków, nastawionych na pomoc osobom starszym. Radosny Dom Seniora, tak jak wiele innych placówek działających w oparciu o ustawę o pomocy społecznej,  podjął jednak wyzwanie, aby zmienić ten stereotyp.

Czym zatem różni się Radosny Dom Seniora od tego stereotypowego?
 

Organizując opiekę w Radosnym Domu Seniora skupiliśmy uwagę na człowieku i jego pragnieniach. Dostrzegliśmy różnorodność potrzeb osób starszych i dlatego podchodzimy indywidualnie do każdego z naszych Mieszańców. Proszę sobie wyobrazić grupę nastolatków. Czy jesteśmy w stanie zdefiniować ich pragnienia na poziomie ogólnym? Oczywiście, nie! Tym bardziej sytuacja taka zachodzi w grupie seniorów. Każda z osób ma swoje przyzwyczajenia, doświadczenia, historię i w większości  przypadków negatywne wspomnienia związane z II wojną światową i latami ustroju komunistycznego. Skupiamy swoją pracę opiekuńczą na dotarciu do naszych Mieszkańców, wsłuchaniu się w ich potrzeby i stworzeniu optymalnej atmosfery pobytu. Ponad to, dostarczamy szereg aktywizujących działań, włączając seniorów w codzienne życie Domu, co z kolei pozytywnie wpływa na ich odnalezienie się w nowej przestrzeni, relacje wewnątrz społeczne, poczucie przynależności oraz bycia potrzebnym.  A wszystko to, realizujemy w komfortowo urządzonych przestrzeniach, wyposażonych w niezbędne elementy wspomagające osoby w podeszłym wieku.  
   

Dlaczego Łódź? Czy jest ona przyjazna seniorom?


Łódź  jest obecnie najstarszym miastem w Polsce, więc silą rzeczy seniorzy są aktywni w przestrzeniach miasta. Istnieje wiele inicjatyw obywatelskich, które aktywizują seniorów i angażują ich w życie Łodzi. Podobna sytuacja ma miejsce w sektorze prywatnym. Przedsiębiorcy dostrzegli potencjał, tak zwanej „srebrnej gospodarki” i oprócz standardowych ofert dedykują wiele propozycji dla grupy najstarszych mieszkańców miasta. Władze Łodzi wydaje się, że również zaczynają postrzegać grupę seniorów, jako licznych odbiorców. Niestety sytuacja nie wygląda tak kolorowo, jak na pierwszy rzut oka. Powinniśmy pamiętać, że w grupie osób starszych, mieszczą się również osoby niesamodzielne. Tutaj ofert jest jak na lekarstwo. Proszę sobie  wyobrazić, że w trzecim, co do wielkości mieście Polski brakuje stacjonarnego ośrodka hospicyjnego. Taką sytuacje mamy w Łodzi. Domy Pomocy Społecznej są przepełnione, a z kolei na rynku prywatnym opieki długoterminowej, nie zawsze mamy do czynienia z uczciwymi przedsiębiorcami. Chcemy wypełnić tę lukę na mapie Łodzi. Dlatego Radosny Dom Seniora rozpoczął swoją działalność od przystosowania ośrodka według wszystkich restrykcyjnych wymogów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Wyróżniamy się na rynku profesjonalnie świadczonymi usługami, pod skrupulatnym nadzorem Wojewody Łódzkiego, przy jednoczesnym odejściu od instytucjonalności placówek publicznych. Udało nam się stworzyć luksusowe warunki socjalno - bytowe oraz  atmosferę  rodzinnego  domu.

Czy Mieszkańcy domu mogą korzystać z walorów nie tylko samego domu, ale także okolic? Czy są zamknięci w obiekcie jak często obrazują to media?


Z racji lokalizacji, Radosny Dom Seniora jest ośrodkiem dostępnym nie tylko dla Łodzian. Centrum Polski, skrzyżowanie autostrad otwiera możliwości umieszczenia swoich bliskich, rodzinom z województw ościennych. Pokonanie trasy z Warszawy do Łodzi nie przysparza już kierowcom większych trudności, a dynamicznie rozwijająca się oferta turystyczna miasta daje szereg możliwości spędzenia czasu wolnego.

Jeżeli chodzi o mikroregion, gdzie zlokalizowany jest Radosny Dom Seniora, to jego potencjał jaki daje Mieszkańcom jest nie do przecenienia. Bezpośrednie sąsiedztwo z kompleksem lasów i stawów Uroczyska Lublinek oraz ogrodzony prywatny teren ogrodowy Domu, o powierzchni ponad 2,500 m² z utwardzonymi alejkami spacerowymi, pozwala na obcowanie z przyrodą i oddanie się długim relaksacyjnym spacerom.

Czy w planach przewidziane są animacje i aktywizacja seniorów?


Radosny Dom Seniora za kwestię priorytetową postawił sobie aktywizowanie Mieszkańców. Pełen energii i uśmiechu zespól terapeutów gotów jest wykrzesać ze swoich podopiecznych najbardziej odległe i zapominane aktywności, którymi cieszyli się jeszcze parę lat temu. Ponad to, angażujemy Mieszkańców w codzienny rytm życia Domu. Aktywnie współpracujemy również ze środowiskiem lokalnym, placówkami oświatowo – wychowawczymi oraz innymi organizacjami integrując Mieszkańców i wpływając pozytywnie na porozumienie międzypokoleniowe. W ofercie Radosnego Domu Seniora zaleźć można także szeroką ofertę kulturalno – rozrywkową.

Jak wygląda przykładowy dzień życia seniora w Radosnym Domu?


Funkcjonowanie Seniorów w codziennym życiu podlega pewnym z góry ustalonym regułom, które respektujemy dla poszanowania wszystkich Mieszkańców. Rytm dnia oparty jest na określonych ramach, ale indywidualne podejście pozwala na swobodne egzystowanie w strukturach Domu. Ogromną część dnia wypełniają posiłki, do których staramy się zasiadać przy wspólnym stole oraz zajęcia grupowe, bądź indywidualne w zależności od potrzeb Mieszkańca. Pozostałe czynności pielęgnacyjno – opiekuńcze ustalane są personalnie.

Czy Radosny Dom jest otwarty na gości Mieszkańców?


Radosny Dom Seniora jest domem otwartym dla gości, przyjaciół i rodzin jego Mieszkańców. Każdy, kto tylko wyrazi chęć uczestnictwa, może towarzyszyć swojemu podopiecznemu w różnych aktywnościach, a także organizowanych eventach. Spotkania świąteczne, uroczystości prywatne, czy też wizyty codzienne dają możliwość integracji i poczucia bezpieczeństwa. Ponadto, w obiekcie przygotowaliśmy specjalny salon, w którym bliscy mogą odbywać spotkania w intymnej, odizolowanej od pozostałych atmosferze.
Zachęcamy także bliskich do komunikacji z Mieszkańcami on-line, poprzez wykorzystanie połączeń videoczat.

Czy ceny pobytu są konkurencyjne w stosunku do publicznego domu spokojnej starości?


Z racji chęci stworzenia ponadprzeciętnych usług, jak najbardziej naturalnego środowiska domowego i rodzinnej aury, Radosny Dom Seniora odszedł od instytucjonalności jednostek publicznych. Kameralna atmosfera i przygotowanie miejsca jedynie  dla 11 Mieszkańców, wiąże się z poniesieniem wyższych kosztów niż w tradycyjnym publicznym domu opieki. Struktura zatrudnienia i luksusowe warunki bytowo – socjalne, wpływają na koszty miesięcznego pobytu. Radosny Dom Seniora serwuje trzy posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza lub dietetyka. Nieograniczony dostęp do drobnych przekąsek i napojów między posiłkami, w ciągu całego dnia. W menu Domu nie brakuje również tradycyjnych dań, czy swojskich, domowych wypieków. Dla Mieszkańców „leżących” istnieje możliwość spożywania posiłków w we własnym pokoju, a w razie potrzeby karmienie przez opiekunów.
 
Więcej informacji na temat usług, jakie oferuje placówka można przeczytać w tym miejscu:
http://przyjazniseniorom.com/miejsce/lodz/radosny-dom-seniora,10.html

 


« Wróć

Poleć ten obiekt: