Wyszukaj obiekt
Przyjaźni seniorom

Prywatne domy opieki seniora, domy pomocy społecznej


EURO MED Maciej Mrozowski

Lipno (kujawsko-pomorskie)
Borek 9a

Telefon: 48 505 018 680, 48 508 035 120, 48 512 217 670

Poradnia Geriatryczna przy Samodzielnym...

Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
ul. Ks. R. Markwarta 4-6

Telefon: 52 58 26 200