Wyszukaj obiekt
Przyjaźni seniorom

Hospicja

W tej kategorii znajdą Państwo bazę hospicjów zlokalizowanych na terenie całej Polski, która obejmuje obiekty stacjonarne oraz świadczące usługi w warunkach domowych. Hospicja to miejsca opieki paliatywnej, do których kierowanie są osoby starsze, nieuleczalnie chore oraz niepoddające się leczeniu przyczynowemu. Opieka paliatywna ma na celu zapewnienie chorym wysokiej jakości życia, ze szczególnym poszanowaniem godności, autonomii (wolności wyboru) oraz troską o bezpieczeństwo pacjenta. Wiele hospicjów w Polsce zapewnia długoterminową opiekę pielęgnacyjną i rehabilitacyjną nad osobami starszymi i nieuleczalnie chorymi.

Z medycznego punktu widzenia hospicjum ma na celu łagodzenie objawów, które występują u chorego czy osoby starszej oraz poprawę jakości codziennego życia pacjenta. Najczęściej opieka skupia się na wyeliminowaniu lub zmniejszeniu cierpienia seniora bądź osoby nieuleczalnie chorej.  

W celu zapewnienia kompleksowej opieki hospicja posiadają wysoce wykwalifikowanych specjalistów m.in.: lekarzy, pielęgniarki, przeszkolonych wolontariuszy, psychologów, fizjoterapeutów, duchownych oraz pracowników socjalnych. Z uwagi na holistyczne podejście hospicjów do opieki, wsparciem otacza się nie tylko samego chorego, ale także jego najbliższych. Mogą oni otrzymać wsparcie psychologa czy duchownego (również w okresie żałoby).

Hospicja zapewniają możliwość wypożyczenia bezpłatnej aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, niezbędnego do poprawy jakości życia chorego czy osoby starszej. Niejednokrotnie hospicja pozyskują środki finansowe niezbędne do zakupu leków.
Wykaz chorób, które kwalifikują chorego do opieki hospicyjnej zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.


Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie

Łódź (łódzkie)
ul. Jaracza 55

Telefon: 42 637 90 24

Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne p.w....

Nowa Wola (podlaskie)
Nowa Wola 89

Telefon: 48 511 878 881

http://hospicjumpodlasie.pl/
hospicjum.podlasie@op.pl

Ośrodek Działalności Leczniczej Caritas...

Błonie (mazowieckie)
ul. Powstańców 8a

Telefon: 22 214 11 52, 48 502 178 843

NZOZ Centrum Pielęgniarstwa...

Józefów (mazowieckie)
ul. Piotra Skargi 24

Telefon: 22 789 66 80

Centrum Pielęgniarstwa...

Mińsk Mazowiecki (mazowieckie)
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 54

Telefon: 25 758 89 31, 48 600 361 567

Stacja Opieki - Centrum Pielęgniarstwa...

Nasielsk (mazowieckie)
ul. Żwirki i Wigury 5

Telefon: 23 693 14 28

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Ostrołęka (mazowieckie)
ul. Goworowska 49

Telefon: 29 769 33 50

Hospicjum Domowe Empatia Niepubliczny Zakład...

Otwock (mazowieckie)
ul. Żeromskiego 6

Telefon: 22 710 94 35, 48 501 060 462

Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce "Promyczek"

Otwock (mazowieckie)
ul. Żeromskiego 6

Telefon: 22 788 72 32

Centrum Zdrowia Psychicznego Dromader

Piaseczno (mazowieckie)
ul. Świętojańska 4

Telefon: 22 392 07 85, 22 750 21 59, 48 504 244 630