Servitum Sp. z o.o.

Usługi opiekuńcze w domu

Servitum Sp. z o.o.

Dokładny adres: ul. Urzędnicza 39

Miejscowość: 30-048 Kraków

Telefon: 48 533 336 789

Strona internetowa: http://servitum.pl/

biuro@servitum.pl

Obsługa klientów w językach:

Polski Polski

Polecane

"Servitum - służymy pomocą"

Firma Servitum świadczy jak najwyższej jakości usługi opiekuńcze seniorom w ich domach. Pracownicy firmy wpierają sosoby starsze w zwykłych codziennych domowych czynnościach , które z wiekiem sprawiają coraz więcej kłopotów. Zachowują przy tym dbałość o drobne, osobiste rytuały, które dają poczucie szczęśliwego, spełnionego życia. Z pełnym szacunkiem podchodzą do rodzinnych zwyczajów seniorów, które powstawały i trwały przez lata. Swoim Podopiecznym niosą radość życzliwej opieki domowej, szacunku dla ich indywidualności, osobistych upodobań i potrzeb.

Opiekunowie z firmy Servitum wspólnie z Rodzinami tworzą najlepsze plany doraźnego wsparcia w sytuacjach nagłych i kryzysowych. Oferują także długofalowe programy stałej opieki dla Rodzin, które na co dzień nie są w stanie osobiście ofiarować wystarczająco dużo czasu i poświęcenia swoim bliskim. Oferta firmy to również kompleksowa opieka rehabilitacyjna oraz zapewnienie domowych wizyt lekarskich dla Podopiecznych.

Servitum zapewnia opiekę:
- osobom po hospitalizacji, wymagającym opieki długoterminowej lub czasowej;
- chorym leżącym, których stan zdrowia unieruchomił krótko lub długoterminowo w łóżku;
- osobom niepełnosprawnym;
- seniorom, którym z racji wieku potrzebne jest dyskretne, okresowe wsparcie lub długoterminowa opieka;
- osobom starszym i samotnym, potrzebującym towarzystwa, rozmowy.

W ramach świadczonych usług znajdują się:
​- całodobowa opieka opiekuna z zamieszkaniem na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego;
- opiekę domową sprawowaną przez wyspecjalizzowanego opiekuna medycznego;
- rehabiliatcję i fizjoterapię domową;
- opiekę pielęgniarską;
- zakupy z dostwawą,
- zakupy leków.

Zgodnie z ustalonymi zobowiązaniami i oczekiwaniami Podopiecznych, Pracownicy firmy pomagają w codziennych czynnościach domowych, towarzyszą w wyjściach, sprawują pieczę nad dbałością o ich zdrowie. Troskliwie wspierają Seniorów na co dzień, by jak najdłużej aktywnie cieszyli się życiem!

Dla zapewnienia najwyższych standardów opieki na bieżąco raportowane są efekty każdej wizyty. 

Firma jest Podmiotem Leczniczym zarejestrowanym w księdze rejestrowej prowadzonej przez wojewodę małopolskiego pod numerem 000000137604/W-12 w zakresie „Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej”. 

Źródło: www.servitum.pl/
 

Ładowanie mapy...
Poleć ten obiekt:
Poinformuj właściciela, że ofertę znalazłeś na portalu: https://przyjazniseniorom.com


Odśwież kod
Dane kontaktowe:

Poinformuj właściciela, że ofertę znalazłeś na portalu https://przyjazniseniorom.com/

Servitum Sp. z o.o.
ul. Urzędnicza 39
30-048 Kraków

48 533 336 789 http://servitum.pl/
Kategorie
Domy seniora Opieka i rehabilitacja Transport medyczny Wczasy dla seniorów Sprzęt rehabilitacyjny Uniwersytety Trzeciego Wieku Dzienny Dom Senior-WIGOR Hospicja Mieszkania dla seniorów Poradnie geriatryczne Usługi opiekuńcze w domu Produkty medyczne
Wyszukaj obiekt
reklama