Dzienny Dom Senior Wigor w Swarzędzu

Dzienny Dom Senior-WIGOR

Dzienny Dom Senior Wigor w Swarzędzu

Dokładny adres: ul. Sienkiewicza 21

Miejscowość: 62-020 Swarzędz

Telefon: 61 622 73 57

Strona internetowa: www.opsswarzedz.pl/aktualnosci-z-sw

seniorwigor@opsswarzedz.pl

Obsługa klientów w językach:

Polski Polski

Polecane

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Swarzędzu prowadzony jest w ramach Wieloletniego Programu „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020.  Ze świadczeń Domu mogą korzystać osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Miasta i Gminy Swarzędz, w szczególności osoby, które spełniają jeden z wymienionych warunków:

- posiadają niskie dochody,

- są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania,

- posiadają złe warunki mieszkaniowe,

- wykazują ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Celem działalności Domu jest zapewnienie wsparcia uczestnikom, poprawa jakości ich życia, a także zapobieganie dezintegracji społecznej, jak i promowanie idei aktywnego starzenia się poprzez:

- aktywizowanie i koordynowanie przejawów aktywności,

- ograniczenie skutków niepełnosprawności,

- pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie,

- utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej,

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Swarzędzu jest ośrodkiem wsparcia dziennego, dysponującym 30 miejscami. Zapewnia co najmniej 8 - godzinną ofertę usług oraz codziennie ciepły posiłek.

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Skierowanie do Dziennego Domu „Senior – WIGOR” następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.  Przyjęcie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. W przypadku, gdy placówka nie będzie dysponowała wolnymi miejscami, osoba zakwalifikowana zostanie wpisana na listę oczekujących. 

Korzystanie ze świadczeń Domu jest odpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” proszone są o składanie wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 61 651 26 50. 

Aktualności na temat bieżących wydarzeń i realizowanych projektów w ramach Dziennego Domu Senior-Wigor w Swarzędzu mogą Państwo znaleźć na stronie: www.opsswarzedz.pl/aktualnosci-z-sw
 
Ładowanie mapy...
Poleć ten obiekt:
Poinformuj właściciela, że ofertę znalazłeś na portalu: https://przyjazniseniorom.com


Odśwież kod
Dane kontaktowe:

Poinformuj właściciela, że ofertę znalazłeś na portalu https://przyjazniseniorom.com/

Dzienny Dom Senior Wigor w Swarzędzu
ul. Sienkiewicza 21
62-020 Swarzędz

61 622 73 57 www.opsswarzedz.pl/aktualnosci-z-sw
Kategorie
Domy seniora Opieka i rehabilitacja Transport medyczny Wczasy dla seniorów Sprzęt rehabilitacyjny Uniwersytety Trzeciego Wieku Dzienny Dom Senior-WIGOR Hospicja Mieszkania dla seniorów Poradnie geriatryczne Usługi opiekuńcze w domu Produkty medyczne
Wyszukaj obiekt
reklama