Dzienny Dom Senior Wigor w Swarzędzu

Dzienny Dom Senior-WIGOR

Dzienny Dom Senior Wigor w Swarzędzu

Dokładny adres: ul. Sienkiewicza 21

Miejscowość: 62-020 Swarzędz

Telefon: 61 622 73 57

Obsługa klientów w językach:

Polski Polski


Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Swarzędzu prowadzony jest w ramach Wieloletniego Programu „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020.  Ze świadczeń Domu mogą korzystać osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Miasta i Gminy Swarzędz, w szczególności osoby, które spełniają jeden z wymienionych warunków:

- posiadają niskie dochody,

- są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania,

- posiadają złe warunki mieszkaniowe,

- wykazują ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Celem działalności Domu jest zapewnienie wsparcia uczestnikom, poprawa jakości ich życia, a także zapobieganie dezintegracji społecznej, jak i promowanie idei aktywnego starzenia się poprzez:

- aktywizowanie i koordynowanie przejawów aktywności,

- ograniczenie skutków niepełnosprawności,

- pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie,

- utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej,

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Swarzędzu jest ośrodkiem wsparcia dziennego, dysponującym 30 miejscami. Zapewnia co najmniej 8 - godzinną ofertę usług oraz codziennie ciepły posiłek.

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Skierowanie do Dziennego Domu „Senior – WIGOR” następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.  Przyjęcie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. W przypadku, gdy placówka nie będzie dysponowała wolnymi miejscami, osoba zakwalifikowana zostanie wpisana na listę oczekujących. 

Korzystanie ze świadczeń Domu jest odpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” proszone są o składanie wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 61 651 26 50. 

Aktualności na temat bieżących wydarzeń i realizowanych projektów w ramach Dziennego Domu Senior-Wigor w Swarzędzu mogą Państwo znaleźć na stronie: www.opsswarzedz.pl/aktualnosci-z-sw
 


Polecamy

Nowy standard życia na emeryturze

Nowy standard życia na emeryturze

Leśny Dom Seniora to miejsce dobre dla każdej osoby w podeszłym wieku. To właśnie tam życie nabiera nowych, pięknych barw każdego dnia. Ośrodek jako pierwszy w Polsce łączy kompleksową, indywidualną opiekę i rehabilitację z nowoczesnym SPA oraz komfortowym wypoczynkiem. Wszystko to sprzyja zdrowiu i utrzymaniu jak najlepszej kondycji – zarówno ciała, jak i umysłu.
Czy radosny dom seniora w Polsce jest możliwy?

Czy radosny dom seniora w Polsce jest możliwy?

Nad polskimi domami opieki dla seniorów ciąży swoistego rodzaju fatum. Media pokazują obrazki zaniedbanych staruszków przywiązanych do kaloryfera, zniewolonych środkami farmaceutycznymi. Starsi rodzice straszeni są przez dorosłe dzieci „umieszczeniem w domu starców”. - Czy polski dom seniora może być inny, radosny? - Zapytaliśmy ekspertów opieki nad osobami starszymi Roberta i Monikę, którzy na przekór opiniom postanowili...
Kategorie
Opieka i rehabilitacja Transport medyczny Wczasy dla seniorów Sprzęt rehabilitacyjny Uniwersytety Trzeciego Wieku Dzienny Dom Senior-WIGOR Hospicja Poradnie geriatryczne Usługi opiekuńcze w domu Produkty medyczne
Wyszukaj obiekt