Dom Seniora TILIAM

Opieka i rehabilitacja

Dom Seniora TILIAM

Dokładny adres: Polna 3

Miejscowość: 47-120 Zawadzkie

Telefon: 77 412 96 37

Obsługa klientów w językach:

Polski Polski


„W trosce o zdrowie i lepszą jakość życia”.

 
 

Dom Seniora TILIAM jest placówką przeznaczoną dla osób starszych i niesamodzielnych, świadczącą kompleksowe usługi leczniczo-opiekuńcze, rehabilitacyjne i rekreacyjne. Placówka spełnia wszelkie wymogi prawa i standardy, w tym także unijne – w związku z dofinansowaniem tego obiektu ze środków UE. Ośrodek podlega wpisowi do rejestru Wojewody Opolskiego placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku; działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do ustawy oraz innych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i osobom przewlekle somatycznie chorym.
 

Otoczenie Domu Seniora TILIAM – Dolina Małej Panwi

Ośrodek położony jest w Dolinie Małej Panwi. To jedna z najładniejszych i najciekawszych przyrodniczo dolin rzecznych w województwie opolskim. Oprócz malowniczo meandrującej rzeki Mała Panew, znajdują się tam ogromne połacie lasów, należące do kompleksu Borów Stobrawsko – Turawskich. Duże kompleksy leśne o różnorakich walorach przyrodniczych i krajobrazowych sprzyjają aktywnej turystyce i wypoczynkowi. Doskonałym sposobem na poznanie Doliny Małej Panwi jest uprawianie turystyki pieszej i rowerowej. Rowerzystom oraz pieszym turystom okolica oferuje kilkadziesiąt kilometrów ścieżek rowerowych, prowadzących przez szczególnie interesujące uroczyska i obiekty przyrodnicze z polami biwakowymi, wiatami i miejscami na ognisko. Rzeka Mała Panew to idealne miejsce dla amatorów sportów wodnych. Co więcej, wycieczka kajakiem starorzeczem Małej Panwi to niezapomniane wrażenia i przepiękne widoki.
 

Dom Seniora TILIAM - budynek i ogród

Przestrzeń w Domu Seniora TILIAM – zarówno wewnątrz budynku, jak i teren zielony i ogród wokół – sprzyjają wypoczynkowi i aktywnej rekreacji.
Całość infrastruktury placówki dostosowana jest do potrzeb osób niesamodzielnych, poprzez zapewnienie architektury i rozwiązań przyjaznych osobom niepełnosprawnym i starszym. Zarówno części wspólne, jak i pokoje, są dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (uchwyty, poręczę, wózki inwalidzkie, podjazdy, wygodne fotele etc.). Każdy pokój jest w pełni wyposażony, z własną łazienką i WC, systemem przywoławczym, telewizją cyfrową, wygodnymi i funkcjonalnymi meblami odpowiadającymi potrzebom osób starszych.
 
Budynek został wyposażony w:
- taras letni i patio z ogrodem zimowym, jadalnię wraz z kącikiem wypoczynkowym z TV i biblioteczką;
- kompleks rehabilitacyjny – wyposażony w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny;
- salę z przeznaczeniem do różnych form aktywności fizycznej. Obejmuje na: mini siłownię z rowerkami stacjonarnymi, stepperem i orbitrekiem, kącik outdoor fitness wyposażony w zestaw urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, w tym wyciąg i krzesełko, biegacz i orbitrek, prasa nożna i wioślarz, surfer i wioślarz, rower i jeździec, TAI CHI małe i duże koła oraz masażer;
- profesjonalnie wyposażone gabinety;
- nowoczesne sale zabiegowe i sale do ćwiczeń;
- wygodne domowe warunki lokalowe (pokoje w większości jednoosobowe z oddzielną łazienką, wyposażone w estetyczne funkcjonalne meble, TV, system przywoławczy).


Wokół budynku znajdują się tereny zielone oraz ogród wyposażony w zewnętrzną mini siłownię, dostosowaną do specyfiki kondycji Mieszkańców Domu TILIAM.
 

Oferta Domu Seniora TILIAM

Dom Seniora TILIAM oferuje zarówno pobyty całodobowe jak i dzienne.

Pobyty całodobowe

Organizacja Domu Seniora TILIAM, zakres i poziom świadczonych w nim usług, uwzględnia w szczególności intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa, a także stan zdrowia, stan sprawności fizycznej i intelektualnej, wyznanie oraz potrzeby i możliwości Mieszkańców. Placówka stawiając na najwyższą jakość usług, zapewnia holistyczne podejście do potrzeb seniorów. Szczególną wagę przywiązuje się tam do zaspokajania potrzeb osób starszych, a nie tylko na wypełnianiu odpowiednich procedur narzuconych przez przepisy prawa.

Funkcjonowanie Domu Seniora TILIAM opiera się na zapewnieniu opieki w systemie tzw. nieinstytucjonalnym, czyli:

a) w placówce ilość osób objętych opieką całodobową nie przekracza 30 osób;
b) wszystkie usługi świadczone w placówce, świadczone są w sposób zindywidualizowany – dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby. Ustalane będą indywidualne programy opiekuńcze, rehabilitacyjne i aktywizujące dostosowane do potrzeb indywidualnego Mieszkańca, jego stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych i zainteresowań. Część zajęć prowadzona będzie indywidualnie bądź w małych grupach (nie większych niż 5 osób);
c) wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców – w myśl zasady, „iż placówka jest dla Mieszkańca, nie Mieszkaniec dla placówki” – to potrzeby Mieszkańców, ich zadowolenie oraz satysfakcja z przebywania w Domu jest priorytetem;
d) Mieszkańcy posiadają kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach placówki – to Mieszkańcy decydują w jakich zajęciach aktywizacyjnych chcą uczestniczyć; w każdym tygodniu z Mieszkańcami ustala się menu na dany tydzień, to Mieszkańcy decydują o tym, gdzie poza placówką chcieliby spędzać czas – czy to w kinie, czy w teatrze;
e) Mieszkańcy nie są odizolowani od ogółu społeczności – dzięki położeniu placówki (centrum miasta) Mieszkańcy mają ułatwiony dostęp do całości infrastruktury miejskiej. Szereg podpisanych zaś umów o współpracy z podmiotami zewnętrznymi umożliwiają liczne kontakty oraz wspólne inicjatywy Mieszkańców ze społecznością lokalną;
f) Mieszkańcy nie są zmuszani do mieszkania razem – w placówce zdecydowaną większość pokoi stanowią pokoje jednoosobowe. Dla Mieszkańców, którzy woleliby jednak zamieszkać ze współlokatorem przewiduje się pokoje dwuosobowe.

W ramach pobytu dziennego realizowane są:
- usługi opiekuńcze (pielęgniarskie) i lecznicze,
- usługi rekreacyjne,
- usługi dietetyczno-żywieniowe,
- usługi rehabilitacyjne,
- usługi edukacyjne,
- usługi z obszaru kultury.
 
Opieka pielęgniarska w placówce świadczona jest całodobowo i obejmuje następujące czynności:
- pielęgnowanie chorych w oparciu o diagnozę lekarską (podawanie leków, wykonywanie iniekcji);
- proces pielęgnowania w danym przypadku klinicznym i jego stała ewaluacja;
- podtrzymywanie uzyskanego w wyniku leczenia stanu zdrowia i przygotowanie chorego do życia w niepełnosprawności,
- wdrażanie do samoopieki i samopielęgnacji chorych i jego opiekunów, uczenie różnych sposobów radzenia sobie z chorobą i niepełnosprawnością;
- prowadzenie opieki z zastosowaniem różnych nowoczesnych form terapii i wykorzystanie nowoczesnego sprzętu w prowadzeniu profesjonalnej opieki pielęgniarskiej;
- zapobieganie powikłaniom wynikającym z długotrwałego unieruchomienia z powodu choroby i zaistniałej niepełnosprawności;
- zapobieganie odleżynom, odparzeniom;
- zapobieganie stanom niedożywienia;
- zapobieganie stanom zapalnym skóry i błon śluzowych;
- zapobieganie przykurczom, nadwichnięciom, zniekształceniom narządu ruchu;
- zapobieganie infekcjom;
- zapobieganie powikłaniom zakrzepowym;
- zapobieganie zaburzeniom mikcji i defekacji;
- prowadzenie karty medycznej Mieszkańca.


Ponadto, w placówce zapewniona jest opieka lekarska. Usługa świadczona jest przez lekarza internistę (co najmniej 12 godzin tygodniowo) w zakresie całego szeregu świadczeń zdrowotnych, profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi specjalistyczne usługi lecznicze – endokrynologiem, kardiologiem, ortopedą, chirurgiem, reumatologiem i geriatrą).

Dodatkowo, zabezpieczenie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej świadczonej w ramach placówki stanowią pobliskie szpitale: Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich oddalony o 18,9 km od placówki oraz Szpital Psychiatryczny w Toszku Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej XVI w Dąbrówce oddalony o 12,9 km od placówki.
 
Pobyty dzienne

Dom Seniora TILIAM to miejsce spotkań dla osób szukających spokoju, przyjaźni, możliwości ciekawego i aktywnego spędzania czasu. To miejsce do spotkań z rodziną i przyjaciółmi, w pełni dostosowane do potrzeb osób starszych i niesamodzielnych, zapewniające spokojną, bezpieczną, godną i szczęśliwą każdą chwilę tu spędzoną.

W ramach pobytu dziennego realizowane są na stępujące usługi:
- usługi opiekuńcze (pielęgniarskie) i lecznicze,
- usługi rekreacyjne,
- usługi dietetyczno-żywieniowe,
- usługi rehabilitacyjne,
- usługi edukacyjne,
- usługi z obszaru kultury.
 

Troskliwy i opiekuńczy Personel

Opiekę nad Mieszkańcami i Podopiecznymi Domu Seniora TILIAM sprawuje doświadczony personel i zespół specjalistów zewnętrznych. Należy wymienić tu: dyrektora domu seniora, opiekunów medycznych, pielęgniarkę, rehabilitantów oraz trenerów osobistych, animatorów, lekarza internistę.
Cały Zespół dokłada wszelkich starań, by każdy czuł się tam bezpiecznie, dbając przede wszystkim o ciepłą i serdeczną atmosferę, budowaną na pomocy, zaufaniu i wzajemnym szacunku.
 

Dla duszy i ciała

Dom Seniora TILIAM zapewnia również swoim Mieszkańcom i Podopiecznym szereg zajęć kulturalnych, rekreacyjnych oraz edukacyjnych.
 
Usługi kulturalne
W domu seniora TILIAM kultura stanowi istotny element życia każdego człowiek, kształtujący jego wrażliwość i wzbogacający jego osobowość.
Placówka zapewnia swoim Pensjonariuszom szeroki dostęp do obiektów pełniących rolę ośrodków kultury w wymiarze zarówno lokalnym, jak i wojewódzkim, a nawet regionalnym. I tak, w najbliższym otoczeniu domu seniora znajdują się następujące obiekty kulturalne:

- Kinoteatr Zawadzkie oddalone o 0,85 km od placówki;
- Biblioteka Miejska w Zawadzkiem oddalona o 1,7 km od placówki;
- Dom Kultury w Zawadzkiem oddalony o 0,85 km od placówki;
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Klub Seniora oddalone o 1,7 km od placówki.
 
Na uwagę zasługuje również fakt, że ze względu na potencjał placówki oraz samych Pensjonariuszy, biorąc pod uwagę przewidywaną szeroką współpracę społeczną z zakresu przenikania międzypokoleniowego, co najmniej 2 razy w miesiącu w placówce zaplanowane są określone wydarzenia kulturalne.
 
Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu
Dom Seniora TILIAM zapewnia swoim Mieszkańcom oraz Podopiecznym możliwość uczestnictwa w zajęciach ruchowych na świeżym powietrzu oraz z wykorzystaniem zewnętrznej infrastruktury sportowej w postaci następujących obiektów:

- Hala Sportowa w Zawadzkiem oddalona o 0,8 km od placówki
- Stadion Miejski w Zawadzkie oddalony o 0,85 km od placówki
- Basen w Zawadzkim (letni) – oddalony o 1,9 km od placówki
- Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki oddalony o 0,85 km od placówki
- Orlik Zawadzkie (boisko do piłki nożnej oraz boisko do gry w koszykówkę) przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem oddalony o 1,5 km od placówki
- przystań kajakowa Tropicana Talent & Ziaja oddalona o 1,1 km od placówki.
- przystań kajakowa Tropicana Talent & Ziaja oddalona o 1,1 km od placówki.
 
Korzystanie ze wskazanych obiektów dom seniora zapewnia z dowozem na miejsce – placówka wyposażona jest specjalistyczny pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych z windą, dostosowanym do przewozu osób na wózkach pod opieką wykwalifikowanego personelu placówki.
 
Warto podkreślić, że w Domu Seniora TILIAM standardem jest standardem jest, by usługi rekreacyjne świadczyć każdego dnia, w wymiarze co najmniej trzy godzin dziennie. Placówka stawia na rozwój rekreacyjno - sportowy osób starszych – wynika to z faktu zmian filozofii życiowej, w której osoby starsze chcą i mogą podjąć aktywność ruchową, dającą im wiele satysfakcji oraz wymiernych korzyści w zakresie swojego zdrowia i kondycji fizycznej.
 
Usługi edukacyjne
Dom Seniora TILIAM zapewnia swoim Mieszkańcom oraz Podopiecznym możliwość udziału w zajęciach edukacyjnych, dostosowanych do preferencji i potrzeb osób starszych. W ramach oferty znajdują się:

- kurs zdrowego stylu życia, w tym zdrowego odżywiania – szczególne przydatny dla osób obciążonych schorzeniami, w których wskazana byłaby modyfikacja żywienia (cukrzyca, nadciśnienie, osteoporoza);
- kurs automasażu;
- kurs pierwszej pomocy;
- kurs plastyczny;
- kurs muzyczny – nauka gry na gitarze;
- kurs językowy – do wybory 3 języki obce – angielski, hiszpański, niemiecki;
- kurs internetowy/komputerowy – nauka m.in. pisania i edytowania tekstów, wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania z poczty elektronicznej, portali społecznościowych;
- kursy gotowania – kurs gotowania zdrowych potraw, kursy gotowania potraw kuchni egzotycznej (sushi, kuchnia azjatycka).
 
Usługi te świadczone są w wymiarze co najmniej dziesięciu godzin tygodniowo. Zajęcia edukacyjne prowadzone są samodzielnie przez pracowników domu seniora oraz współpracy z partnerami społecznymi.
 
Na uwagę zasługuje również fakt, że w Domu Seniora TILIAM organizowane są między innymi takie wydarzenia, jak: wieczór kolęd, Dzień Dziadka i Babci, wieczór karnawałowy, Tłusty Czwartek wraz ze wspólnym przygotowywaniem paczków i faworków, Walentynki, Dzień Kobiet, spotkanie wielkanocne, seniorzy dzieciom, Noc Świętojańska, turnieje gier zespołowych, rajdy rowerowe, pikniki rodzinne, tor przeszkód dla drużyn wielopokoleniowych, zakończenie lata, Andrzejki, spotkania adwentowe, wieczór wigilijny oraz wiele innych atrakcji.
 

Ogólnodostępne usługi rehabilitacyjne i medyczne

Dom Seniora TILIAM posiada w swojej ofercie także ogólnodostępne usługi rehabilityacyjne i medyczne. Model rehabilitacji obejmuje:
 
- rekreację na świeżym powietrzu połączoną z zajęciami rehabilitacyjnymi w formie ćwiczeń z wykorzystaniem systemu Nordic Walking, zestawu urządzeń uotdoor fitness z podziałem na grupy pod względem zaawansowania;
- trening mający na celu poprawę wydolności układu krążeniowo – oddechowego poprzez wdrożenie w tygodniowy plan zajęć cyklicznej jazdy na rowerze w terenie (do wyboru rower dwu lub trzykołowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), a w przypadku złych warunków pogodowych trening na rowerkach stacjonarnych;
- poranną gimnastykę grupową w podgrupach sklasyfikowanych ze względu na poszczególne rodzaje schorzeń i wiek.
 
W ramach ogólnodostępnej oferty znajduje się:
 
a) terapia indywidualna - poza zajęciami grupowymi, można skorzystać z terapii dopasowanej przez fizjoterapeutę na podstawie indywidualnie przeprowadzonej diagnostyki. Placówka posiada: salę do indywidualnych ćwiczeń rehabilitacyjnych wyposażoną w sprzęty tj.: piłki rehabilitacyjne, taśmy, drabinki, maty, poduszki sensoryczne, ciężarki, bieżnia do reedukacji chodu, gabinet masażu i terapii manualnej, gabinet fizykoterapii.
 
b) fizykoterapia i rehabilitacja ruchowa. Pracownia fizykoterapii i rehabilitacji ruchowej dostępna w Domu Seniora TILIMAM wyposażona jest w:
 
- platformę stabilometryczną oraz dwupłytową platformę dynamograficzną. Trening na platformie pomaga zwiększyć sprawność Pacjentów poprawiając propriocepcję kończyn dolnych, ułatwiając rekonwalescencje po urazach, zapewnia profesjonalny trening dla poprawy równowagi i koordynacji ciała;
- aparat do elektroterapii z dwoma niezależnymi kanałami oraz z 13 rodzajami prądów. Stymulacja prądami to sprawdzona klinicznie, nieinwazyjna i niefarmakologiczna forma terapii przeciwbólowej;
- urządzenie do terapii ultradźwiękowej z emisją sygnału ciągłą i impulsową. Sprawdza się w przypadku blizn, przykurczów oraz zwłóknień mięśniowych. Działa rozszerzająco na naczynia krwionośne;
- aparat do magnetoterapii. Wskazania do stosowania magnetoterapii to m.in.: zmiany zwyrodnieniowe stawów, kręgosłupa i kończyn, reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), osteoporoza, zespół Sudecka, stany pourazowe: złamania, skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia;
- aparat do masażu uciskowego z uciskiem sekwencyjny. Usprawnia krążenie limfy i płynów tkankowych w organizmie, zalecany w leczeniu obrzęków limfatycznych. Poprawia metabolizm, pobudza układ limfatyczny, usprawnia funkcjonowanie układu odpornościowego;
- laser. Światło lasera działa na organizm przeciwbólowo, przeciwzapalnie, wzmacniając układ odpornościowy, rozkurczowo, przeciwkrwotocznie, przeciwobrzękowo, regenerująco. Zabiegi wykonuje się m.in. podczas leczenia schorzeń i dolegliwości takich, jak: schorzenia stawów oraz układu kostno-mięśniowego – bóle, stany pourazowe, reumatyzm, zwyrodnienia stawów etc.;
- lampa SOLLUX to nowoczesny zabieg wykorzystujący promieniowania podczerwone. Wpływa na organizm łagodząc dolegliwości bólowe, stany zapalne, powoduje obniżenie napięcia mięśni;
- stół do terapii ręki. Urządzenie przeznaczone jest dla osób ze schorzeniami ręki. Stosuje się go w przypadkach niedowładów i deformacji ręki, w wyniku przebytych chorób: gośćcowych, reumatycznych, neurologicznych, po urazach ortopedycznych;
- urządzenie do treningu mięśni głębokich kręgosłupa w pozycji siedzącej. Urządzenie do ćwiczeń mięśni odpowiedzialnych za prawidłową postawę naszego ciała. Obejmuje ćwiczenie pleców oraz brzucha w optymalnej pozycji siedzącej. 

 


Polecamy

Nowy standard życia na emeryturze

Nowy standard życia na emeryturze

Leśny Dom Seniora to miejsce dobre dla każdej osoby w podeszłym wieku. To właśnie tam życie nabiera nowych, pięknych barw każdego dnia. Ośrodek jako pierwszy w Polsce łączy kompleksową, indywidualną opiekę i rehabilitację z nowoczesnym SPA oraz komfortowym wypoczynkiem. Wszystko to sprzyja zdrowiu i utrzymaniu jak najlepszej kondycji – zarówno ciała, jak i umysłu.
Czy radosny dom seniora w Polsce jest możliwy?

Czy radosny dom seniora w Polsce jest możliwy?

Nad polskimi domami opieki dla seniorów ciąży swoistego rodzaju fatum. Media pokazują obrazki zaniedbanych staruszków przywiązanych do kaloryfera, zniewolonych środkami farmaceutycznymi. Starsi rodzice straszeni są przez dorosłe dzieci „umieszczeniem w domu starców”. - Czy polski dom seniora może być inny, radosny? - Zapytaliśmy ekspertów opieki nad osobami starszymi Roberta i Monikę, którzy na przekór opiniom postanowili...
Kategorie
Opieka i rehabilitacja Transport medyczny Wczasy dla seniorów Sprzęt rehabilitacyjny Uniwersytety Trzeciego Wieku Dzienny Dom Senior-WIGOR Hospicja Poradnie geriatryczne Usługi opiekuńcze w domu Produkty medyczne
Wyszukaj obiekt