Dom Senior-WIGOR w Zgierzu

Dzienny Dom Senior-WIGOR

Dom Senior-WIGOR w Zgierzu

Dokładny adres: ul. Cezaka 12

Miejscowość: 95-100 Zgierz

Telefon: 42 716 59 52

Obsługa klientów w językach:

Polski Polski


Dzienny Dom Senior-WIGOR w Zgierzu został otworzony 1 grudnia 2015 r. Placówka powstała po przekształceniu Domu Dziennego Pobytu.

Zgierski Dzienny Dom „Senior-WIGOR” dysponuje 50 miejscami. Placówka zapewnia uczestnikom 8 godzinny pobyt, obiad 2-daniowy, terapię zajęciową mającą na celu ciekawą organizację czasu wolnego, cykl działań rekreacyjno-kulturalnych, usługi rehabilitacyjne i poradnictwo specjalistyczne.
 
Warunki korzystania z usług w Dziennym Domu „SENIOR-WIGOR”:
- wiek 60+;
- zgłoszenie się do pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu (ul. Długa 77) w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i uzyskania decyzji umożliwiającej korzystanie z oferty Dziennego Domu „Senior-WIGOR”.
 
Dzienny Dom dysponuje następującymi pomieszczeniami ogólnodostępnymi dla seniorów:
- 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań, jadalni;
- pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku przygotowanego przez seniorów;
- pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele;
- pomieszczenie do utrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w  podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów;
- pomieszczenie do terapii indywidualnej i poradnictwa;
- pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami;
- 2 łazienki (jedna z prysznicem);
- wydzielone miejsce na pralkę i miejsce do prasowania;
- pokój pielęgniarski;
- plac z ogrodem.
 
Działania Dziennego Domu „Senior – WIGOR” mają na celu:
- podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
- integrację społeczną umożliwiającą pozostawanie w społeczności lokalnej i środowisku rodzinnym; - kształtowanie właściwych postaw zrozumienia, tolerancji i życzliwości.
- aktywizację uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań indywidualnych i uzdolnień.
- tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników.
- zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu.
- organizacja pobytu w Dziennym Domu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczestników.
- prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, muzyczne itp.) i rehabilitacji fizycznej (podtrzymującej) i masażu.
- umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, i towarzyskich, m.in. poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, świąt, wspólnych udziałów w imprezach kulturalnych, turystycznych, wycieczkach, oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu itp.
- umożliwienie korzystania z urządzeń i przedmiotów służących utrzymaniu higieny osobistej.
- współpracę z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w zakresie rozwiązywania problemów życiowych.
- współpracę z rodzinami uczestników w zakresie poradnictwa, informacji.
- udzielanie porad prawnych oraz wsparcia psychologicznego (współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu).
- udzielanie pomocy w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych.
- organizowanie działań profilaktycznych.
- sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników.
 


Polecamy

Nowy standard życia na emeryturze

Nowy standard życia na emeryturze

Leśny Dom Seniora to miejsce dobre dla każdej osoby w podeszłym wieku. To właśnie tam życie nabiera nowych, pięknych barw każdego dnia. Ośrodek jako pierwszy w Polsce łączy kompleksową, indywidualną opiekę i rehabilitację z nowoczesnym SPA oraz komfortowym wypoczynkiem. Wszystko to sprzyja zdrowiu i utrzymaniu jak najlepszej kondycji – zarówno ciała, jak i umysłu.
Czy radosny dom seniora w Polsce jest możliwy?

Czy radosny dom seniora w Polsce jest możliwy?

Nad polskimi domami opieki dla seniorów ciąży swoistego rodzaju fatum. Media pokazują obrazki zaniedbanych staruszków przywiązanych do kaloryfera, zniewolonych środkami farmaceutycznymi. Starsi rodzice straszeni są przez dorosłe dzieci „umieszczeniem w domu starców”. - Czy polski dom seniora może być inny, radosny? - Zapytaliśmy ekspertów opieki nad osobami starszymi Roberta i Monikę, którzy na przekór opiniom postanowili...
Kategorie
Opieka i rehabilitacja Transport medyczny Wczasy dla seniorów Sprzęt rehabilitacyjny Uniwersytety Trzeciego Wieku Dzienny Dom Senior-WIGOR Hospicja Poradnie geriatryczne Usługi opiekuńcze w domu Produkty medyczne
Wyszukaj obiekt