Dom Senior-WIGOR w Zgierzu

Dzienny Dom Senior-WIGOR

Dom Senior-WIGOR w Zgierzu

Dokładny adres: ul. Cezaka 12

Miejscowość: 95-100 Zgierz

Telefon: 42 716 59 52

Strona internetowa: seniorwigor-zgierz.pl

kontakt@seniorwigor-zgierz.pl

Obsługa klientów w językach:

Polski Polski

Polecane

Dzienny Dom Senior-WIGOR w Zgierzu został otworzony 1 grudnia 2015 r. Placówka powstała po przekształceniu Domu Dziennego Pobytu.

Zgierski Dzienny Dom „Senior-WIGOR” dysponuje 50 miejscami. Placówka zapewnia uczestnikom 8 godzinny pobyt, obiad 2-daniowy, terapię zajęciową mającą na celu ciekawą organizację czasu wolnego, cykl działań rekreacyjno-kulturalnych, usługi rehabilitacyjne i poradnictwo specjalistyczne.
 
Warunki korzystania z usług w Dziennym Domu „SENIOR-WIGOR”:
- wiek 60+;
- zgłoszenie się do pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu (ul. Długa 77) w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i uzyskania decyzji umożliwiającej korzystanie z oferty Dziennego Domu „Senior-WIGOR”.
 
Dzienny Dom dysponuje następującymi pomieszczeniami ogólnodostępnymi dla seniorów:
- 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań, jadalni;
- pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku przygotowanego przez seniorów;
- pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele;
- pomieszczenie do utrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w  podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów;
- pomieszczenie do terapii indywidualnej i poradnictwa;
- pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami;
- 2 łazienki (jedna z prysznicem);
- wydzielone miejsce na pralkę i miejsce do prasowania;
- pokój pielęgniarski;
- plac z ogrodem.
 
Działania Dziennego Domu „Senior – WIGOR” mają na celu:
- podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
- integrację społeczną umożliwiającą pozostawanie w społeczności lokalnej i środowisku rodzinnym; - kształtowanie właściwych postaw zrozumienia, tolerancji i życzliwości.
- aktywizację uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań indywidualnych i uzdolnień.
- tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników.
- zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu.
- organizacja pobytu w Dziennym Domu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczestników.
- prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, muzyczne itp.) i rehabilitacji fizycznej (podtrzymującej) i masażu.
- umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, i towarzyskich, m.in. poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, świąt, wspólnych udziałów w imprezach kulturalnych, turystycznych, wycieczkach, oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu itp.
- umożliwienie korzystania z urządzeń i przedmiotów służących utrzymaniu higieny osobistej.
- współpracę z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w zakresie rozwiązywania problemów życiowych.
- współpracę z rodzinami uczestników w zakresie poradnictwa, informacji.
- udzielanie porad prawnych oraz wsparcia psychologicznego (współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu).
- udzielanie pomocy w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych.
- organizowanie działań profilaktycznych.
- sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników.
 
Ładowanie mapy...
Poleć ten obiekt:
Poinformuj właściciela, że ofertę znalazłeś na portalu: https://przyjazniseniorom.com


Odśwież kod
Dane kontaktowe:

Poinformuj właściciela, że ofertę znalazłeś na portalu https://przyjazniseniorom.com/

Dom Senior-WIGOR w Zgierzu
ul. Cezaka 12
95-100 Zgierz

42 716 59 52 seniorwigor-zgierz.pl
Kategorie
Domy seniora Opieka i rehabilitacja Transport medyczny Wczasy dla seniorów Sprzęt rehabilitacyjny Uniwersytety Trzeciego Wieku Dzienny Dom Senior-WIGOR Hospicja Mieszkania dla seniorów Poradnie geriatryczne Usługi opiekuńcze w domu Produkty medyczne
Wyszukaj obiekt
reklama