Dom Senior-WIGOR w Żorach

Dzienny Dom Senior-WIGOR

Dom Senior-WIGOR w Żorach

Dokładny adres: ul. Kłokocińskiej 78a

Miejscowość: 44-240 Żory

Telefon: 32 434 37 13

Strona internetowa: brak informacji

adres e-mail: dostępny wkrótce

Obsługa klientów w językach:

Polski Polski

Polecane

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” z siedzibą w Roju prowadzony jest przez Zakład Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja” w ramach Wieloletniego Programu „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020.

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu mogą być nieaktywni zawodowo mieszkańcy Żor w wieku 60+, którzy ze względu na wiek wymagają wsparcia w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W Dziennym Domu „Senior - WIGOR” opiekę znajdzie 30 osób. O przyjęciu do placówki decydował będzie rodzinny wywiadu środowiskowy, przeprowadzany przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Głównymi kryteriami ocenianymi podczas rekrutacji są: wiek, stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej oraz sytuacja bytowa i rodzinna. W przypadku, gdy placówka nie będzie dysponowała wolnymi miejscami, osoba zakwalifikowana zostanie wpisana na listę oczekujących.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR” obejmuje:
- zapewnienie dziennego pobytu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 – 16:00,
- zapewnienie 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek),
- zapewnienie podstawowej opieki pielęgniarskiej,
- zajęcia rehabilitacyjne,
- terapię zajęciową, w tym biblioterapię, udział w zabawach i grach towarzyskich,
- zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe, w tym możliwość korzystania z komputera z dostępem do Internetu,
- zajęcia rekreacyjne, wyjścia i imprezy okolicznościowe organizowane we współpracy z instytucjami działającymi na terenie Żor,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- przewóz w razie potrzeby (dotyczy osób mających trudności w poruszaniu się).

Pobyt w Dziennym Domu jest częściowo odpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” mogą składać wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach  ul. Ks. Przemysława 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonu: 32 434 37 13, 32 434 24 12, 691 465 222.

Wniosek zgłoszeniowy można pobrać na stronie internetowej www.mops.zory.pl
oraz pod linkiem: http://www.mops.zory.pl/files/wniosek.doc


Źródło: ​www.mops.zory.bip.net.pl, UM Żory, www.dziennikzachodni.pl
Ładowanie mapy...
Poleć ten obiekt:
Poinformuj właściciela, że ofertę znalazłeś na portalu: https://przyjazniseniorom.com


Odśwież kod
Dane kontaktowe:

Poinformuj właściciela, że ofertę znalazłeś na portalu https://przyjazniseniorom.com/

Dom Senior-WIGOR w Żorach
ul. Kłokocińskiej 78a
44-240 Żory

32 434 37 13 adres e-mail: dostępny wkrótce brak informacji
Kategorie
Domy seniora Opieka i rehabilitacja Transport medyczny Wczasy dla seniorów Sprzęt rehabilitacyjny Uniwersytety Trzeciego Wieku Dzienny Dom Senior-WIGOR Hospicja Mieszkania dla seniorów Poradnie geriatryczne Usługi opiekuńcze w domu Produkty medyczne
Wyszukaj obiekt
reklama