Dom Senior-WIGOR w Żorach

Dzienny Dom Senior-WIGOR

Dom Senior-WIGOR w Żorach

Dokładny adres: ul. Kłokocińskiej 78a

Miejscowość: 44-240 Żory

Telefon: 32 434 37 13

Obsługa klientów w językach:

Polski Polski


Dzienny Dom „Senior – WIGOR” z siedzibą w Roju prowadzony jest przez Zakład Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja” w ramach Wieloletniego Programu „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020.

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu mogą być nieaktywni zawodowo mieszkańcy Żor w wieku 60+, którzy ze względu na wiek wymagają wsparcia w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W Dziennym Domu „Senior - WIGOR” opiekę znajdzie 30 osób. O przyjęciu do placówki decydował będzie rodzinny wywiadu środowiskowy, przeprowadzany przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Głównymi kryteriami ocenianymi podczas rekrutacji są: wiek, stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej oraz sytuacja bytowa i rodzinna. W przypadku, gdy placówka nie będzie dysponowała wolnymi miejscami, osoba zakwalifikowana zostanie wpisana na listę oczekujących.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR” obejmuje:
- zapewnienie dziennego pobytu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 – 16:00,
- zapewnienie 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek),
- zapewnienie podstawowej opieki pielęgniarskiej,
- zajęcia rehabilitacyjne,
- terapię zajęciową, w tym biblioterapię, udział w zabawach i grach towarzyskich,
- zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe, w tym możliwość korzystania z komputera z dostępem do Internetu,
- zajęcia rekreacyjne, wyjścia i imprezy okolicznościowe organizowane we współpracy z instytucjami działającymi na terenie Żor,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- przewóz w razie potrzeby (dotyczy osób mających trudności w poruszaniu się).

Pobyt w Dziennym Domu jest częściowo odpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” mogą składać wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach  ul. Ks. Przemysława 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonu: 32 434 37 13, 32 434 24 12, 691 465 222.

Wniosek zgłoszeniowy można pobrać na stronie internetowej www.mops.zory.pl
oraz pod linkiem: http://www.mops.zory.pl/files/wniosek.doc


Źródło: ​www.mops.zory.bip.net.pl, UM Żory, www.dziennikzachodni.pl


Polecamy

Nowy standard życia na emeryturze

Nowy standard życia na emeryturze

Leśny Dom Seniora to miejsce dobre dla każdej osoby w podeszłym wieku. To właśnie tam życie nabiera nowych, pięknych barw każdego dnia. Ośrodek jako pierwszy w Polsce łączy kompleksową, indywidualną opiekę i rehabilitację z nowoczesnym SPA oraz komfortowym wypoczynkiem. Wszystko to sprzyja zdrowiu i utrzymaniu jak najlepszej kondycji – zarówno ciała, jak i umysłu.
Czy radosny dom seniora w Polsce jest możliwy?

Czy radosny dom seniora w Polsce jest możliwy?

Nad polskimi domami opieki dla seniorów ciąży swoistego rodzaju fatum. Media pokazują obrazki zaniedbanych staruszków przywiązanych do kaloryfera, zniewolonych środkami farmaceutycznymi. Starsi rodzice straszeni są przez dorosłe dzieci „umieszczeniem w domu starców”. - Czy polski dom seniora może być inny, radosny? - Zapytaliśmy ekspertów opieki nad osobami starszymi Roberta i Monikę, którzy na przekór opiniom postanowili...
Kategorie
Opieka i rehabilitacja Transport medyczny Wczasy dla seniorów Sprzęt rehabilitacyjny Uniwersytety Trzeciego Wieku Dzienny Dom Senior-WIGOR Hospicja Poradnie geriatryczne Usługi opiekuńcze w domu Produkty medyczne
Wyszukaj obiekt