Aktualności

Abonamenty medyczne dla seniorów - zalecana ostrożność

Abonamenty medyczne dla seniorów - zalecana ostrożność

Pakiety medyczne, usługi medyczne na telefon; tzw. tele – ekg to nowe na rynku oferty skierowane głównie do seniorów. Organizacje konsumenckie apelują jednak o ostrożność, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczyna postępowania wyjaśniające w stosunku do poszczególnych przedsiębiorców oferujących tego rodzaju usługi.

Rozpoczyna się często telefonem w sprawie obniżenia rachunków za telefon lub prąd, a następnie w mieszkaniu konsumenta pojawia się przedstawiciel, który zapewnia, że reprezentuje operatora telefonicznego lub sprzedawcę prądu. Niczego nieświadomi konsumenci podpisują dokumenty przedkładane im przez przedstawicieli handlowych. Ufając informacjom przedstawionym przez przedsiębiorcę nie mają świadomości, iż obok umowy głównej podpisują również umowę o świadczenie innych usług np. medycznych. Nie bez znaczenia pozostaje, iż seniorzy często w takiej sytuacji działają pod wpływem presji wywieranej przez przedstawiciela aby, w jak najkrótszym czasie podpisać umowę, często bez możliwości ich przeczytania. Zdarzają się również sytuacje, w których konsumenci nie otrzymują podpisanych umów.

Innym scenariuszem jest zaproszenie konsumenta na pokaz dotyczący zdrowia lub też nieoczekiwana wizyta akwizytora, który używając przekonujących sformułowań, tabel i wykresów „wyjaśni wątpliwości”.

Niestety zawarcie umowy, której przedmiotem jest usługa pakietu medycznego lub pojedynczej usługi medycznej wiąże się często z zobowiązaniem finansowym i związanym z tym kredytem na kilka lat. Często seniorzy, którzy podpisali tego rodzaju umowy przyznają, że nie przeczytali przedkładanych dokumentów, a pojawiające się wątpliwości uciszali nie przyznając się najbliższym. Wszystko do momentu, kiedy dowiadują się o wysokości i terminie udzielonego kredytu. Czas ma tutaj duże znaczenie. Chcąc zrezygnować z takiej usługi należy uczynić to niezwłocznie. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta pozwala od tak zawartej umowy o świadczenie usługi odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia. Przedsiębiorca musi odpowiednio poinformować konsumenta o tym prawie – dowód, że to zrobił, spoczywa na przedsiębiorcy. Przedsiębiorca jednak zabezpiecza się i najczęściej uzyskuje od konsumenta oświadczenie, że taką informację przekazał. Jeżeli przedsiębiorca nie udowodni, że informację o prawie do odstąpienia od umowy  przekazał, termin odstąpienia od umowy zostaje wydłużony do 12 miesięcy.

Można również żądać unieważnienia umowy powołując się na stosowanie przez  przedsiębiorcę nieuczciwych praktyk w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.).

Jednak bezspornie najważniejsza jest ostrożność i rozwaga przy składaniu podpisu. Z usług akwizytorów czy też zaproszeń na pokazy korzystajmy roztropnie. Szanujmy swój podpis.

W razie wątpliwości należy niezwłocznie udać się do najbliższego oddziału Federacji Konsumentów lub miejskiego/powiatowego rzecznika konsumentów.
 
Autorką tekstu jest nasza redakcyjna koleżanka, Jolanta Jatczak, prawnik specjalizujący się w tematyce praw konsumenta.


« Wróć zobacz więcej aktualności »

Poleć ten artykuł: