Aktualności

Aktywny Senior – szlachetna inicjatywa SCW w Legionowie

Aktywny Senior – szlachetna inicjatywa SCW w Legionowie

Senioralne Centrum Wolontariatu (SCW) powstało na początku kwietnia br. w powiecie legionowskim. Według ogólnodostępnych statystyk seniorzy na tym obszarze stanowią przynajmniej 20% mieszkańców. W odpowiedzi na ich potrzeby powstał dokument nazwany Senioralną Strategią Rozwoju Miasta oraz został zainicjowany projekt „Legionowianie 60+ współtworzą senioralną strategię działań miasta”. Dzięki tym inicjatywom Pracownia Kompetencji i Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” powołały do istnienia Senioralne Centrum Wolontariatu. 

Jaki jest nadrzędny cel przedsięwzięcia?

Senioralne Centrum Wolontariatu to organizacja, w której Wolontariuszem może być każdy senior. Nadrzędnym celem inicjatywy jest niesienie wsparcia społeczności senioralnej.
Istotna jest tu integracja i nawiązywanie przyjaźni, budowanie trwałych więzi społecznych. Wspólne spędzanie czasu podczas pracy i nauki owocuje poszerzeniem kręgu znajomych, na których można liczyć w trudnych chwilach. Podczas spotkań panuje atmosfera wzajemnego szacunku, życzliwość oraz wsparcia. Koordynatorzy akcji dbają o jak najlepszy rozwój każdego indywidualnego uczestnika.

Hasło przewodnie inicjatywy to ,,Nieaktywni zawodowo, aktywni społecznie”. W jego myśl nie trzeba być aktywnym zawodowo, aby być społecznie spełnionym człowiekiem.

W jednej z ogólnodostępnych publikacji czytamy, że zaangażowani w projekt liderzy poświęcają  dużo czasu na to, aby motywować i szkolić osoby starsze. Stawia się tam duży nacisk na szkolenie pamięci, trening logicznego myślenia oraz rozwój umiejętności komunikacyjnych. Nabyta podczas spotkań wiedza pomaga osobom starszym odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości.

Na uwagę zasługuje również fakt, że każdy z seniorów ma możliwość uczestnictwa w warsztatach pod nazwą Wolontariat - Aspekty Prawne. Podczas tych spotkań organizatorzy opowiadają na czym polega praca Wolontariusza, wyjaśniają jej aspekty prawne.

Jak podkreślił w jednym z wywiadów Cezary Usik, Kierownik SCW: „(…) Wolontariusze mają w sobie dużą potrzebę bycia aktywnym społecznie i czekają na propozycje współpracy. Mogą pomagać potrzebującym, odrabiać lekcje z dziećmi w wieku szkolnym, czy też chętnie odwiedzać przedszkola, w których po prostu trzeba dzieciom poczytać bajki”.
 
Kilka dotychczasowych inicjatyw Senioralnego Centrum Wolontariatu

Wolontariusze zrzeszeni w ramach SCW przeprowadzili zbiórkę odzieży dla potrzebujących
w ratuszu miasta Legionowa. Uczestnicy przedsięwzięcia wzięli również udział w II Marszu Różowej Wstążki, wspierając amazonki. Wolontariusze z SCW to pogodni i inspirujący seniorzy, którzy swoją postawą pokazują, że każdy etap życia może być  efektywny i satysfakcjonujący.

Aktualnie Wolontariusze SCW zapraszają do Świątecznej Zbiórki Żywności w dniach 4-6.12.2015 r.

Kończąc, aby dołączyć do inicjatywy, jaką jest Senioralne Centrum Wolontariatu, wystarczy tylko chęć, dobra wola i otwartość na nowe wyzwania. Warto skorzystać z tej bezpłatnej oferty edukacyjno-społecznej, którą oferuje organizacja. Wszyscy zainteresowani chęcią udziału w projekcie są zaproszeni do Centrum Wolontariatu (SCW) w Legionowie, który mieści się przy ulicy Piłsudskiego 3 (wejście od ulicy Kopernika) i czynny jest w poniedziałek i środę w godz.: 14:00 - 20:00 oraz we wtorek i czwartek w godz. 8:00 - 14:00.

Cel jest niezwykle szczytny!

Autor: Bogumiła Budzińska-Bojdo

Źródło: opracowanie własne serwisu przyjazniseniorom.com na podstawie ogólnodostępnych informacji


« Wróć zobacz więcej aktualności »

Poleć ten artykuł: