Aktualności

Bezpłatne leki dla osób starszych - co powinieneś wiedzieć?

Bezpłatne leki dla osób starszych - co powinieneś wiedzieć?
Od dziś (1 września 2016 r.) zaczyna obowiązywać lista bezpłatnych leków dla osób starszych, powyżej 75 roku życia.
 
Poniżej przedstawiamy 10 kluczowych informacji na temat zasad wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki dla seniorów.
 
1. Komu przysługuje prawo do recepty na bezpłatne leki czy wyroby medyczne?
Do otrzymania bezpłatnych leków uprawnione są osoby, które ukończyły 75 rok życia. Receptę taką można wystawić najwcześniej w dniu ukończenia przez seniora 75 lat.
 
2. Jak wygląda prawidłowo wystawiona recepta?
Prawidłowo wystawiona recepta na leki bezpłatne w polu „kod uprawnień dodatkowych” ma wpisany symbol S.
 
3. Co w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zbiegiem uprawnień?
W przypadku zbiegu uprawnienia kodu S z innym uprawnieniami, leki muszą zostać wydawane w najkorzystniejszym dla osoby starszej wariancie finansowym.
 
4. Kto jest uprawniony do wystawienia recepty na bezpłatne leki?
Wśród osób, które są uprawione do wystawiania recept na bezpłatne leki dla seniorów znajdują się:
- lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
- pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
- lekarze z prawem wykonywania zawodu, którzy zaprzestali jego wykonywania, a więc przebywający na emeryturze. Tu mamy jednak pewne ograniczenie - mogą oni wystawić recepty dla siebie, małżonków, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (są to tzw. recepty pro auctore i pro familiae).
 
5. Jacy lekarze nie są uprawnieni do wystawiania recept na bezpłatne leki dla osób starszych?
W grupie lekarzy, którzy nie mogą wystawiać recept na bezpłatne leki dla osób powyżej 75 roku życia znajdują się m. in.:
- lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy wystawiają recepty w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
- lekarze zatrudnieni lub wykonujący zawód u świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowym zakresie, ale nie posiadający statusu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
- lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, do których dany pacjent nie jest przypisany, czyli nie znajduje się na jego liście aktywnej. Dotyczy to również sytuacji, gdy dany pacjent nie znajduje się na liście aktywnej świadczeniodawcy, u którego dany lekarz jest zatrudniony;
- lekarze specjaliści, w tym również lekarze prowadzący pacjenta podczas leczenia w szpitalu.
 
6. Co w sytuacji, gdy lekarz specjalista lub lekarz podczas leczenia szpitalnego zaleci seniorowi określone leki z bezpłatnej listy?
W takiej sytuacji, w świetle obowiązujących przepisów, pacjent będzie musiał zgłosić się z zaleceniem lekarza specjalisty do lekarza pierwszego kontaktu. Dopiero ten będzie mógł wystawić mu receptę uprawniającą do nieodpłatnych leków.
 
7. Gdy nie ma lekarza POZ, który opiekuje się na co dzień osobą starszą?
Jeżeli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, którego senior wybrał jako swojego lekarza prowadzącego jest np. nieobecny, recepty na bezpłatne leki może mu wystawić inny lekarz POZ zatrudniony albo też wykonujący zawód u tego samego świadczeniodawcy. Czynności takiej może również dokonać lekarz POZ zastępujący w udzielaniu świadczeń nieobecnego lekarza.
 
8. Czy farmaceuta będzie mógł wpisać kod S na recepcie, jeżeli lekarz o tym zapomni?
W sytuacji, gdy lekarz pierwszego kontaktu zapomni o wpisaniu na recepcie kodu S osobie, której przysługuje to uprawnienie, farmaceuta nie ma możliwości zrobienia tego za lekarza. Dlatego tak istotne jest, aby zwrócić uwagę czy lekarz wystawiający dokument uprawnionemu seniorowi pamiętał o wpisaniu w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbolu S.
 
9. Czy istnieją limity ile bezpłatnych leków w danym miesiącu czy roku może wystawić lekarz?
Nie ma limitów wskazujących, ile bezpłatnych leków w danym miesiącu czy roku przysługuje osobie starszej powyżej 75 roku życia. W takiej sytuacji decyzja należy do lekarza – to on wskazuje, w jakich dawkach dany specyfik jest potrzebny seniorowi. Należy jednak pamiętać, że w skali roku, nie będzie można przekroczyć limitów na refundację leków dla seniorów znajdujących się w ustawie.
 
10. Gdzie można dowiedzieć się, jakie leki znalazły się na bezpłatnej liście?
W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym. Listę taką można również sprawdzić w wykazie publikowanym na stronie Ministerstwa Zdrowia lub #TUTAJ
Lista ta będzie aktualizowana co dwa miesiące

Resort zdrowia uruchomił również portal informacyjny o bezpłatnych lekach dla osób starszych pod adresem: http://75plus.mz.gov.pl

Reasumując, jak zastrzega Ministerstwo Zdrowia, jeśli w ciągu pierwszych dwóch miesięcy od uruchomienia refundacji (czyli do końca października br.) wydatki przekroczą połowę zaplanowanego na 2016 r. budżetu (czyli 62,5 mln zł), minister będzie mógł skorygować listę darmowych leków.
 
Co to oznacza?
Oznacza to, że minister będzie mógł usunąć niektóre z nich lub zastąpić część droższych leków tańszymi. Ma to przynieść oszczędności. W kolejnych latach minister będzie mógł uruchomić taki proceder po każdym kwartale. I tak, jeżeli okaże się, że w tym czasie wydano więcej niż jedną czwartą z zaplanowanego na cały rok budżetu, będzie mógł zmodyfikować listę.
 
           
Autor: Bogumiła Budzińska-Bojdo
 
Źródło: opracowanie własne serwisu na podstawie informacji pochodzących ze strony Ministerstwa Zdrowia.
Zdjęcie: Pixabay
 


« Wróć zobacz więcej aktualności »

Poleć ten artykuł: