Aktualności

Gospodarstwa opiekuńcze - nowa forma opieki nad Seniorami

Gospodarstwa opiekuńcze - nowa forma opieki nad Seniorami

​Polskie społeczeństwo staje w obliczu dynamicznych zmian demograficznych. Na taką tendencję wpływ ma kilka czynników. Jednym z nich jest wzrost odsetka liczby osób w społeczeństwie powyżej 60 roku życia. Szacuje się, że w 2035 r. może on wynieść około 30%. Rosnąca liczba osób 60+ powinna skłaniać do szukania nowych i różnorodnych form wsparcia i opieki nad osobami starszymi.

Opieka nad Seniorem - różne możliwości

W obecnym systemie opieki jest wiele możliwości uzyskania wsparcia. W przypadku, gdy rodzina nie może sama sprawować opieki nad osobą starszą, szczególnie niesamodzielną, może znaleźć dla niej miejsce w Państwowym Domu Opieki. Niejednokrotnie ośrodki te przyjmują kilkadziesiąt osób i mimo bardzo dobrej opieki pod względem medycznym, brakuje w nich miejsca i czasu na nawiązanie więzi z innymi podopiecznymi czy personelem.

W wielu przypadkach rodzina bądź sam Senior decydują o zamieszkaniu w prywatnych bądź rodzinnych domach opieki. W takich placówkach standard życia coraz częściej jest na bardzo wysokim poziomie, a oferta różnorodnych zajęć fizjoterapeutycznych czy zabiegów odnowy biologicznej jest coraz bogatsza i dostosowana do indywidualnych potrzeb.
 
Niejednokrotnie pobyt w takich placówkach jest zbyt kosztowny i przekracza możliwości finansowe wielu rodzin.

Seniorzy, którzy są wciąż samodzielni coraz częściej uczestniczą w wykładach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubach Seniora i zajęciach tematycznych.  Obecnie w Polsce działa blisko 400 UTW, które średnio zrzeszają 230 członków.  Mają one na celu zaspokojenie potrzeby samokształcenia, wykonywania społecznie użytecznych działań, wypełnienia wolnego czasu, poznawania świata, utrzymywania więzi towarzyskich i realizacji marzeń, które były nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.

A co z Seniorami, którzy potrzebują pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego? Co z osobami, które nie wymagają stałej opieki i chcą być jak najdłużej samodzielne, jednak doskwiera im samotność? Co z osobami, które mieszkając ze swoimi rodzinami i tak czują się samotne, gdyż każdy z członków rodziny ma nadmiar własnych obowiązków i brak czasu na rozmowę przy filiżance herbaty?


Fot. Gospodarstwo opiekuńcze p. Kulczyk w Bysławiu​


Istnieje możliwość, żeby takie osoby będą odwiedzane raz na kilka dni przez pielęgniarki środowiskowe bądź pracownika socjalnego z Ośrodka Pomocy Społecznej, w zależności od potrzeb. Jednakże przy dużej liczbie pacjentów przypadających na jedną osobę z Ośrodka Pomocy Społecznej wątpliwym staje się możliwość poświęcenia choć kilku dodatkowych minut na rozmowę z osobą starszą.

Alternatywą i rozwiązaniem problemu mogą stać się gospodarstwa opiekuńcze.

Gospodarstwa opiekuńcze - innowacyjne podejście do opieki nad osobami starszymi

A jeśliby stworzyć miejsce kameralne, o pięknych walorach przyrodniczych, wtopione w zieleń ogrodu. Miejsce przyjazne, rodzinne, do którego przychodzą osoby właśnie po to by razem realizować swoje pasje,  rozmawiać, śmiać się, tworzyć rękodzieło lub pomagać wspólnie przy lekkich pracach w gospodarstwie rolnym. Miejsce, w którym każdy podopieczny czuje się jak u siebie w domu, a przede wszystkim nie doskwiera mu samotność?

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Pan Ryszard Kamiński wraz ze swoimi pracownikami, m.in. Panią Joanną Jastak i Anną Kuleszą wyszli naprzeciw potrzebom osób starszych i ich rodzin. Dzięki wieloletniej pracy i wielu wyzwaniom, które podjęli w styczniu 2017 r. zostało utworzonych 15 gospodarstw opiekuńczych na terenie 5 powiatów: brodnickiego, mogielnickiego, świeckiego, tucholskiego i wąbrzeskiego.

Zespól specjalistów z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” uzyskał środki finansowe z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim” po wielu latach wytężonej pracy został uruchomiony we wrześniu 2016 r.  W grudniu 2016 r. zostały przeprowadzone kursy opiekunów dla osób starszych i niepełnosprawnych, które ukończyli wszyscy nie posiadający dotychczas takich kwalifikacji. 
 

Fot. Gospodarstwo opiekuńcze p. Wolińskich w Legbądzie​

Dla kogo Zielona opieka?

Projekt zakłada opiekę nad 225 osobami w wieku powyżej 75 roku życia., przy czym każda osoba może uczestniczyć w zajęciach przez maksymalnie pół roku (75 osób zostanie objętych opieką w jednym półroczu). Czas trwania projektu przewidziany jest na 1,5 roku. Ma to na celu zwiększenie dostępności tej formy opieki  dla jak największej liczby osób zainteresowanych.   
 
Podopieczni mogą skorzystać ze wsparcia i zajęć przez 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Ilość miejsc w jednym gospodarstwie ​waha się o 4 do 8. Pomysłodawcom Zielonej Opieki zależy na tym, by tworzone grupy były nieduże. Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie dobrego samopoczucia i swobody Seniorów oraz komfortowych warunków lokalowych.

Kto skorzysta na Zielonej opiece

Projekt wzbudza coraz większe zainteresowanie najwyższych władz oraz mediów. Zielona opieka może stać się rozwiązaniem, które pozwala na powrót do pracy zawodowej osób na co dzień opiekujących się swoimi bliskimi.  ​

Przyglądając się założeniom projektu można odnieść wrażenie, że to inicjatywa wartościowa na wielu płaszczyznach m.in. poprzez:
 
   - nowatorską w skali kraju formę pomocy dla osób starszych:
   - stwarzanie możliwości powrotu do aktywności zawodowej osób na co dzień opiekujących się swoimi bliskimi;
   - jest dodatkowym źródłem dochodu dla gospodarstw rolnych;
   - stwarzanie możliwości pomocy osobom starszym, a w przyszłości również osobom niepełnosprawnym, dzieciom i osobom wykluczonym społecznie. 

Fot. Gospodarstwo opiekuńcze p. Kulczyk w Bysławiu


Trwa nowy nabór Podopiecznych!

Potrzebujesz pomocy w wykonywaniu codziennych czynności?
Czujesz się samotny? 
Lubisz spędzać czas na świeżym powietrzu blisko natury? Szczegóły na stronie: http://www.opieka.kpodr.pl/pl/zielona-opieka/dla-podopiecznych/

Autor: Dobry Duch w Przyjazniseniorom.com
 


« Wróć zobacz więcej aktualności »

Poleć ten artykuł: