Aktualności

Profesjonalna opieka nad osobami starszymi – na czym polega?

Profesjonalna opieka nad osobami starszymi – na czym polega?
 

Obowiązki, które wiążą się z wymagającym zadaniem, jakim niewątpliwie jest opieka nad osobami starszymi, często przerastają rodziny. Konieczne jest poświęcanie aż kilkunastu godzin dziennie bliskiej nam osobie, na co nie każdy z nas może sobie pozwolić przez obowiązki zawodowe bądź zbyt duży dystans dzielący potrzebującego i jego rodzinę. Co więcej, zapewnienie osobom starszym komfortu w życiu codziennym wymaga od opiekuna odpowiedniej wiedzy medycznej, którą nie każdy z nas posiada.


Poszukiwanie pomocy w profesjonalnych ośrodkach opieki nad starszymi nie jest niczym wstydliwym. Warto o tym pamiętać, ponieważ wciąż istnieje przekonanie, iż taki rodzaj opieki nad bliskimi równa się „pozbycia się ciężaru”. Jest ono całkowicie błędne – kto bowiem zapewni naszym rodzicom lub innym potrzebującym krewnym lepszą opiekę niż osoby starannie wykształcone w tym kierunku? Ponadto, skorzystanie z oferty zakładów opiekuńczych nie wiąże się przecież z brakiem kontaktu z bliskimi. W ogromnej mierze zależy to przecież od naszej chęci i umiejętności gospodarowania własnym czasem.

Gdzie szukać pomocy?
Obecnie istnieje wiele ośrodków pomocy oraz doskonale prowadzonych zakładów opiekuńczych. Każde z tych miejsc oferuje kompleksowe usługi opiekuńcze dla osób starszych, przystosowane do stanu fizycznego oraz psychicznego pacjenta. Poszukiwania właściwej placówki, z pomocy której zdecydujemy się skorzystać, warto rozpocząć od wizyty w ośrodku pomocy społecznej. Jest on bowiem odpowiedzialny za przyznawanie usług opiekuńczych, a także ustala ich szczegółowy zakres, czas trwania oraz miejsce świadczenia. Organem współpracującym z ośrodkiem pomocy społecznej jest Rada Gminy. To ona odpowiedzialna jest za określenie warunków przyznania usługi, a także jej odpłatności.
Podobne usługi opiekuńcze świadczą także ośrodki wsparcia pomocy społecznej dziennego pobytu. Ich zadaniem jest częściowa opieka nad niesamodzielnymi seniorami, wymagającymi pomocy w organizacji życia codziennego.

Ciekawym rozwiązaniem jest również skorzystanie z usług rodzinnego domu pomocy. Jest ono doskonałe w przypadku, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki seniorowi w miejscu zamieszkania. Z uwagi na komfort podopiecznych, w rodzinnym domu pomocy może mieszkać od trzech do ośmiu osób wymagających opieki.
Często dzieje się tak, że usługi opiekuńcze oferowane przez wyżej wymienione miejsca nie są wystarczające bądź istnieją przeszkody uniemożliwiające ich zapewnienie. W tym wypadku osoba starsza ma prawo do umieszczenia jej w domu pomocy społecznej. Aby było to możliwe, należy uzyskać zgodę seniora bądź jego przedstawiciela ustawodawczego.

Wzmożona opieka medyczna – dla kogo?
W przypadku, gdy bliska nam osoba wymaga wzmożonej opieki medycznej, może ona zostać skierowana do placówki opiekuńczo-leczniczej bądź zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Zadaniem placówek opiekuńczo-leczniczych jest całodobowa (okresowa bądź stała) pielęgnacja osób, które zostały tam skierowane oraz kontynuacja ich leczenia.

Tego rodzaju miejsca mają następujące profile:
- zakłady opiekuńczo-lecznicze dla pacjentów znajdujących się w stanie wegetatywnym (oznacza to m.in. objawy występujące w przypadku ciężkiego uszkodzenia mózgu). Tego rodzaju placówki przeznaczone są dla pacjentów, którzy zakończyli postępowanie lecznicze, jednak wymagają fachowej opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej;
- zakłady opiekuńczo-lecznicze dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (usługi oferowane w tych placówkach skierowane są do osób, które wymagają terapii oddechowej z użyciem respiratora, natomiast nie muszą być poddani hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii);
Z kolei placówki pielęgnacyjno-opiekuńcze zapewniają całodobową (okresową) opiekę nad osobami przewlekle chorymi.

Fachowa opieka długoterminowa
Zmiana miejsca zamieszkania jest często niemożliwa dla osób starszych. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na przywiązanie do swojego najbliższego otoczenia. Wymaganie od seniora podjęcia tak radykalnej decyzji może doprowadzić do pogorszenia się jego stanu zdrowia, a także zmniejszenia komfortu psychicznego. W takich przypadkach warto skorzystać z fachowej pomocy pielęgniarskiej, zakładającej długoterminową opiekę. Tego rodzaju usługa świadczona jest w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu zapewnienia seniorowi możliwie najwyższego komfortu. Zadaniem placówek oferujących pomoc osobom starszym jest nie tylko zapewnianie odpowiednich świadczeń pacjentowi, lecz także przygotowanie samego chorego do radzenia sobie z niepełnosprawnością na poziomie psychicznym. Niezwykle ważnym aspektem współpracy z pacjentem jest dotrzymywanie mu towarzystwa przez osobę zatrudnioną do pomocy. Dobre relacje między seniorem i opiekunem nie tylko pozytywnie odbiją się na zdrowiu osoby starszej, lecz także jej kondycji psychicznej. Nie należy bowiem zapominać o tym, że jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka, niezależnie od jego stanu zdrowia, jest poczucie bezpieczeństwa. Dzięki niemu seniorowi łatwiej będzie zaakceptować swoją niepełnosprawność. Tym samym poprawi się również komfort bliskich, które zdecydują się na zatrudnienie opieki. Wiedza o tym, że senior znajduje się w dobrych rękach, zdecydowanie ułatwia organizację codziennych obowiązków.
Pomoc pielęgniarska może odbywać się także z zamieszkaniem. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które wymagają nieustannego monitorowania stanu zdrowia.

Co oferują seniorom profesjonalne ośrodki opieki nad starszymi?
Wśród usług oferowanych przez ośrodki świadczące fachową pomoc pielęgniarską znajdziemy m.in.:
- wykonywanie podstawowych zabiegów kosmetycznych, takich jak mycie, kąpanie czy golenie;
- profilaktyczne zabiegi przeciwodleżynowe;
- robienie zakupów;
- towarzyszenie osobie starszej w trakcie wykonywania przez nią rozmaitych czynności codziennych, a także organizacja wspólnego spędzania czasu w kinie czy teatrze;
- zmianę pielucho-majtek;
- utrzymanie czystości w otoczeniu seniora, w tym: mycie podłóg, mycie naczyń, prasowanie, gotowanie i podawanie posiłków, sprzątanie;
- realizację recept;
- organizowanie wizyt lekarskich;
- wyprowadzanie czworonoga;
- podstawową pomoc w zakresie spraw urzędowych.

Każda z tych czynności będzie stanowić duże ułatwienie zarówno dla pacjenta, jak i jego rodziny. W przypadku cięższych prac wymagających dodatkowego wysiłku od opiekuna, takich jak trzepanie dywanów, mycie okien, sprzątanie piwnic i strychów czy dbanie o ogród, należy dokonać niezbędnych uzgodnień, wiążących się z dodatkowymi opłatami.

Po pierwsze: poczucie bezpieczeństwa
Niezależnie od tego, z której placówki zdecydujemy się skorzystać w celu zapewnienia opieki seniorowi, nie zapominajmy o tym, jak ważne jest utrzymywanie regularnych kontaktów z osobą potrzebującą. Ich brak może w ogromnej mierze przyczynić się do pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta. Brak poczucia bezpieczeństwa, a także przekonanie o własnej bezradności i byciu niepotrzebnym rodzinie w znaczący sposób wpływa bowiem na stan psychiczny osoby starszej, decydując tym samym o efektywności leczenia. Właśnie dlatego ważne są regularne rozmowy i spotkania z seniorem, dzięki którym zyska on przekonanie o tym, że niepełnosprawność nie jest niczym wstydliwym i nie przeszkadza ona w utrzymywaniu dobrych relacji z bliskimi.

Czym kierować się przy wyborze odpowiedniego ośrodka?
Wybierając dom opieki seniora czy ośrodek rehabilitacyjny, kierujmy się przede wszystkim dobrem seniora. Zwróćmy uwagę zarówno na wyposażenie interesującego nas miejsca, jak i wykształcenie specjalistów, z którymi współpracuje wybrana placówka. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nasz bliski znajdzie się w dobrych rękach, a w razie potrzeby otrzyma od pracownika domu opieki kompleksową pomoc medyczną. Ceny usług świadczonych przez specjalistów zajmujących się opieką nad osobami starszymi wahają się w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań seniorów. 
Autor: Dobry Duch w Przyjazniseniorom.com
Źródło: opracowanie na podstawie danych oraz informacji pochodzących z serwisów www.jesienwieku.pl i www.doc.pl
Zdjęcie: Pixabay


« Wróć zobacz więcej aktualności »

Poleć ten artykuł: