Aktualności

Szkolenie internetowe - „Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla obszarów wiejskich”

Szkolenie internetowe - „Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla obszarów wiejskich”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pt. „Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla obszarów wiejskich” w terminie od 26.06 do 25.09.2017r. w oparciu o platformę e-learningową cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.
 

Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz pracowników izb rolniczych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z innowacyjną formą opieki jaką może stać się gospodarstwo opiekuńcze. Z jednej strony model gospodarstwa opiekuńczego wpisuje się w proces deinstytucjonalizacji opieki w Polsce, a z drugiej stanowi sposób zagospodarowania niewykorzystanych zasobów gospodarstw rolnych/wiejskich. Celami szczegółowymi są: zapoznanie uczestników z przykładami gospodarstw opiekuńczych funkcjonujących w innych krajach; zwiększenie wiedzy wśród uczestników na temat obowiązujących przepisów prawnych w zakresie zakładania i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych oraz potencjalnych źródeł finansowania tej działalności; a także podniesienie umiejętności w zakresie pracy z osobami zainteresowanymi prowadzeniem gospodarstwa opiekuńczego.
 

Szkolenie składa się z sześciu modułów szkoleniowych:

Moduł 1: Rolnictwo społeczne jako nowa funkcja gospodarstw wiejskich w wielofunkcyjnym modelu rozwoju obszarów wiejskich.
Moduł 2: Doświadczenia zagraniczne funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych.
Moduł 3: Przesłanki rozwoju gospodarstw opiekuńczych na obszarach wiejskich w Polsce.
Moduł 4: Gospodarstwa opiekuńcze – możliwe formy prawne i organizacyjne.
Moduł 5: Wybrane źródła finansowania gospodarstw opiekuńczych.
Moduł 6: Metody pracy z osobami zainteresowanymi prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych.
 
Szkolenie dostępne będzie przez okres 3 miesięcy, w celu możliwości wybrania dogodnego czasu samokształcenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 70% sumy poprawnych odpowiedzi z testu na zakończenie każdego modułu.
 

Rekrutacja na szkolenie będzie prowadzona w sposób ciągły od 06.06.2017 r.do 11.08.2017 r. Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać mailem (skan) na adres: s.filas@cdr.gov.pl, faxem na nr: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres CDR o/Kraków. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania.

 
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla doradców ODR oraz pracowników izb rolniczych.


Osoby do kontaktu:

• w sprawach merytorycznych szkolenia:
Józefina Król - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 09, e-mail: j.krol@cdr.gov.pl
 
• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Sylwia Filas - Zespół Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
tel. 12 424 05 54, e-mail: s.filas@cdr.gov.pl
 
• w sprawach technicznych:
Bartłomiej Mitka - Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl,
Krzysztof Kucia - Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

Źródło: cdr.gov.pl


« Wróć zobacz więcej aktualności »

Poleć ten artykuł: